xoá chân trang xenforo

  1. admin

    Hỏi đáp Cách sửa bản quyền footer chân trang xenforo

    Để sửa nội dung bản quyền chân trang mã nguồn xenforo các bạn làm như sau: Vào trang quản trị tìm kiếm PAGE_CONTAINER Tìm dòng <xf:copyright /> {{ phrase('extra_copyright') }} Đâu đó dòng 621 Sau đó các bạn xoá đi và thay thế bằng nội dung bạn muốn. Có thể dùng các thẻ html để tạo cho đẹp.
Top