xe tăng

  1. News

    Tin tức Trọng lượng của xe tăng NATO có thể gây ra vấn đề gì ở Ukraine?

    Các loại xe tăng phương Tây này đều hiện đại hơn số xe tăng chiến đấu chủ lực mà Kyiv đã sử dụng trong cuộc xung đột, chủ yếu là xe tăng T-72 thời Liên Xô. Ukraine trước đó đã nhận được T-72 từ một số quốc gia và vào tháng 11.2022, Nhà Trắng đã cam kết tài trợ cho việc tân trang 45 xe tăng...
Back
Top