vi sinh nhà yến

  1. Nguyễn huyên

    Chăn nuôi Cách làm vi sinh nhà yến

    Các nguyên vật liệu chuẩn bị, cách tự làm chế phẩm vi sinh nhà yến với chai vi sinh Marphavet ở trên hình được hướng dẫn chi tiết ở phần dưới: 1) Chuẩn bị 1 lít men vi sinh EM (Effective microorganisms) gốc từ chai men phun khử mùi nền chuồng của Marphavet giá chỉ 210k 2 – 3 kg cám gạo lao...
  2. Nguyễn huyên

    Chăn nuôi Vi sinh nhà yến là gì ?

    Vi sinh nhà yến là gì? Vi sinh nhà yến là 1 cách gọi từ vi sinh vật có lợi sử dụng trong các nhà nuôi yến Viêt Nam hiện nay. Đặc điểm vi sinh vật thướng sống trong môi trường rất khắc nghiệt, tốc độ sinh trưởng nhanh, có kích thước rất nhỏ, không quan sát được bằng mắt thường mà phải sử dụng...
Top