tư pháp

  1. News

    Tin tức Quá tải xin lý lịch tư pháp, người dân Đà Nẵng cần làm gì để khỏi xếp hàng?

    Ngày 15.2, Sở Tư pháp TP.Đà Nẵng thông tin về các thủ tục người dân cần chuẩn bị để tránh phải xếp hàng, chờ đợi xin lý lịch tư pháp. Vài ngày qua, rất đông người dân tập trung trước Trung tâm Hành chính TP.Đà Nẵng (24 Trần Phú, Q.Hải Châu) để chờ làm thủ tục lý lịch tư pháp ở bộ phận một cửa...
Top