tiêm phòng

  1. Sức khoẻ 24h

    Sức khoẻ 3 ngày liên tiếp cả nước không có thêm liều vắc xin Covid-19 nào được tiêm

    Theo thông báo của Bộ Y tế, ngày 12.2, không có liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm tại các tỉnh, thành trong cả nước. Trước đó, Bộ Y tế cũng cho biết không có liều vắc xin nào được tiêm trong 2 ngày 10 và 11.2. Theo thông báo của Bộ Y tế, trong 3 ngày 10 - 12.2, cả nước không có thêm liều...
Top