thuỷ hải sản

  1. News

    Tin tức Cà Mau: Nuôi thủy sản kết hợp trong một ao, nông dân thêm lời, có một loài nuôi mà không cần cho ăn

    Huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) có tổng diện tích nuôi thuỷ sản hơn 30 ngàn héc-ta. Bà con nông dân huyện sản xuất linh hoạt, tuỳ theo vùng sinh thái bố trí cây trồng, vật nuôi phù hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh và tạo ra sản phẩm nông nghiệp - thuỷ sản mang nét đặc trưng riêng. Xã...
Top