sơ cứu

  1. Sức khoẻ 24h

    Sức khoẻ Say nắng: Sơ cứu và cách phòng tránh

    Theo bác sĩ Phạm Ánh Ngân, khi làm việc nặng, nhiệt độ môi trường ở khoảng 29,40C - 32,20C có thể gây say nóng. Say nóng thường diễn ra từ từ, nhiệt độ trung bình cơ thể tăng dần, có thể nhận ra được các biểu hiện căng thẳng nhiệt và thân nhiệt thường không vượt quá 400C. Khi thân nhiệt tăng...
Back
Top