sửa thời gian bài viết xenforo

  1. admin

    Hỏi đáp Sai giờ bài viết trong xenforo

    Cách sửa sai giờ bài đăng trong xenforo đơn giản là bạn cài lại thời gian của diễn đàn, thời gian của tài khoản người đăng ký và thời gian của admin. Bước làm như sau: Đăng nhập vào admin của forum -> Home - > Options -> Basic Board Infomation Tiếp theo chọn Home - > Options -> User...
Back
Top