nuôi yến

  1. Nguyễn huyên

    Chăn nuôi Vi sinh nhà yến là gì ?

    Vi sinh nhà yến là gì? Vi sinh nhà yến là 1 cách gọi từ vi sinh vật có lợi sử dụng trong các nhà nuôi yến Viêt Nam hiện nay. Đặc điểm vi sinh vật thướng sống trong môi trường rất khắc nghiệt, tốc độ sinh trưởng nhanh, có kích thước rất nhỏ, không quan sát được bằng mắt thường mà phải sử dụng...
Top