nụ hôn

  1. News

    Tin tức Tác hại không ngờ của nụ hôn

    Truyền nhiễm bệnh Nụ hôn thường mang theo nước bọt, từ đó làm tăng khả năng tiếp xúc với vi trùng. Dù điều này không hẳn lúc nào cũng xấu, tuy nhiên nếu nước bọt của người kia mang theo các virus như SARS-CoV-2 (gây Covid-19), Epstein - Barr (gây bệnh bạch cầu đơn nhân), Ebola và Zika (gây ra...
Top