người tiêu dùng

  1. News

    Tin tức Bảo vệ cả cá nhân, tổ chức, quyền lợi tiêu dùng còn bị xâm phạm như thế

    Sáng 15.2, tiếp tục phiên họp 20, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến một số vấn đề lớn của luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi. Phải đánh giá kỹ hơn căn cứ lựa chọn Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường Quốc hội Lê Quang Huy báo cáo tại phiên họp Báo cáo tại phiên...
Top