người cao tuổi

  1. Sức khoẻ 24h

    Sức khoẻ Có gì bí mật trong bữa ăn của những người sống thọ nhất thế giới?

    Các nhà khoa học cho rằng câu trả lời nằm trong một công thức phức tạp bao gồm kết nối xã hội, thói quen, mức độ hạnh phúc, môi trường… Tuy nhiên, có lẽ thành phần quan trọng nhất là chế độ ăn uống hằng ngày, theo nhật báo South China Morning Post (Hồng Kông, Trung Quốc). Tất cả chúng ta đều...
Top