lúa gạo

  1. Đầu tư chứng khoán

    Giá lúa gạo neo ở mức cao, Vinafood 1 tập trung thu mua

    Tổng số lượng hợp đồng xuất khẩu gạo toàn tổng công ty đã ký đến hết tháng 2 đạt 200.000 tấn, bằng 30,6 % kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu gạo 2 tháng đầu năm của Vinafood 1 đạt 56,8 triệu USD. Tại cuộc họp với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước đầu tháng 3, ông Phan Xuân Quế - Tổng giám đốc Tổng...
Top