job

  1. Job

    Việc làm Tìm việc làm mới giữa thời cắt giảm nhân sự? Theo quan điểm của mình

    Tìm việc làm mới giữa thời cắt giảm nhân sự? Theo quan điểm của mình - Nhảy việc là trạng thái doanh nghiệp tìm nhân sự để bù vào khuyết điểm của hệ thống đang vận hành... Cá nhân mình thấy, ở Việt Nam, đa phần các công ty muốn lấy tệp khách hàng của nhau và công thức vận hành công ty là chính...
Back
Top