hsbc

  1. Tin chứng khoán

    Tin chứng khoán HSBC - Chứng khoán Việt Nam ngày càng đáng đầu tư

    Việt Nam ngày càng phù hợp để đầu tư hơn nhiều người nghĩ và là thị trường cận biên ưa thích nhất của HSBC. Các tín hiệu tích cực bao gồm sự gia tăng về dòng vốn FDI gia tăng, chi đầu tư hạ tầng từ chính phủ, sức mua và lợi nhuận trong hệ thống ngân hàng. Khả năng sinh lời, định giá hấp dẫn...
Top