giống cây táo đỏ

  1. Nguyễn huyên

    Cây trồng Giống cây trồng kinh tế - Giống cây táo đỏ

    Giống táo đỏ là giống cây ăn quả mói là một trong nhưng cây giống khỏe mạnh, ít sâu bệnh, sinh trưởng tốt. Giống táo đỏ rất nhanh cho thu hoạch quả, từ khi gieo trồng đến khi thu hoạch chỉ mất 18 - 20 tháng. Với đặc tính siêu lùn, chỉ cao 1 – 2 mét nên rất thuận tiện trong việc chăm sóc, thu...
Top