đầu tư chứng khoán hôm nay

  1. admin

    Khuyến nghị đầu tư ngày 13/02/2023

    Khuyến nghị đầu tư ngày 13/02/2023 AST: CHỜ MUA Trong Q4/2022, KQKD của AST tiếp tục trên đà phục hồi với doanh thu và LNST lần lượt đạt 217 tỷ đồng (+676% YoY) và 25 tỷ đồng (so với lỗ 18 tỷ cùng kỳ). Tình hình tài chính duy trì lành mạnh với lượng tiền mặt dồi dào và tỷ lệ vay nợ thấp. Triển...
Top