cho vay

  1. News

    Tin tức Ngân hàng nào dẫn đầu cuộc đua cho vay bất động sản?

    "Quán quân" Techcombank Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến 31.12.2022, dư nợ tín dụng bất động sản là 2,58 triệu tỉ đồng, chiếm 21,2% tổng dư nợ toàn nền kinh tế (tăng 24% so với năm 2021). Đây là mức dư nợ cao nhất trong 5 năm và tăng trưởng tín dụng lĩnh vực đầu tư kinh...
Top