cán bộ

  1. News

    Tin tức Viện KSND tối cao xác minh tài sản của 35 cán bộ kiểm sát

    Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí vừa ký quyết định ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 của Viện KSND tối cao. Việc này nhằm đánh giá tính chính xác, trung thực của việc kê khai tài sản, thu nhập; kiểm soát sự biến động về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê...
Top