cổ tăng cao

  1. ngọc ánh

    Vinagame mã cổ phiếu vnz tăng 400%

    Vinagame có mã cổ phiếu là vnz mới lên sàn không được ít ngày những lợi nhuận tăng 400%. Khi mới lên sàn mã cổ phiếu vnz được chào bán giá khá cao 240 nghìn một cổ trên sàn upcom. Sau đó mã cổ phiếu này nằm vùng tham chiếu vài ngày và bức tốc lên 1 triệu 027 nghìn một cổ "1027"
Back
Top