bí thư

  1. News

    Tin tức Bí thư Hà Nội: Nhanh làm đường sắt đi Xuân Mai để hút dân ra

    Ngày 15.2, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã họp nghe báo cáo, cho ý kiến về tình hình, tiến độ xây dựng Quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi tắt là Quy hoạch) và điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm...
Top