Văn khấn Ông Táo lên chầu Trời chi tiết nhất

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật.

Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Tín chủ con là ...

Ngụ tại ...

Hôm nay, ngày 23 tháng Chạp tín chủ con thành tâm sắm sửa hương hoa phẩm vật, xiêm hài áo mũ, kính dâng Tôn thần. Thắp nén hương thơm tín chủ con thành tâm kính bái.

Chúng con kính mời ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân hiển linh trước án hưởng thụ lễ vật.

Cúi xin Tôn thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con sai phạm. Xin Tôn thần ban phúc, phù hộ toàn gia chúng con, trai gái, già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành.

Chúng con lễ bạc tâm thành, kính lễ cầu xin, mong Tôn thần phù hộ độ trì.

Cẩn cáo.

Sau khi bày lễ, thắp hương và khấn xong, đợi hương tàn lại khấn thêm 1 lần hương nữa lễ tạ rồi hóa vàng mã và thả cá chép ra ao (hồ, sông, suối)... để cá chở ông Táo lên trời.