Hội đồng Quản trị Công ty CP Nông dược HAI (HAI) cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của bà Bùi Hải Huyền - Tổng giám đốc FLC -

Theo bản công bố thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), HĐQT Công ty CP Nông dược HAI (HAI) cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Bùi Hải Huyền với lý do cá nhân.
HĐQT HAI cho biết sẽ báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ đối với bà Huyền tại cuộc họp gần nhất, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ công ty hiện hành.

Tại Nông dược HAI, bà Bùi Hải Huyền được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ tháng 10/2018, tới ngày tháng 4/2021, ông Nguyễn Đức Công được HĐQT doanh nghiệp bổ nhiệm để thay thế vị trí này. Đồng thời, bà Huyền được miễn nhiệm và tiếp tục giữ vị trí thành viên HĐQT HAI từ đó đến nay.

Ngoài chức vụ tại HAI, bà Huyền cũng đang là Phó chủ tịch HĐQT thường trực kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn FLC.

Theo tìm hiểu, bà Huyền sinh năm 1976 và có bằng cử nhân kinh tế, từng giữ chức Phó tổng giám đốc FLC giai đoạn tháng 12/2015-3/2020. Tháng 3/2020, bà là nhân sự được bổ nhiệm vào chức Tổng giám đốc thay Phó chủ tịch HĐQT thời điểm đó là bà Hương Trần Kiều Dung. Đến tháng 7/2022, bà Huyền được bầu vào vị Phó chủ tịch HĐQT thường trực FLC.

Trên thị trường chứng khoán, HAI là một trong những cổ phiếu thuộc "họ FLC". Tuy nhiên, cổ phiếu này đã bị đình chỉ giao dịch từ ngày 9/9/2022 vì vi phạm nghiêm trọng các quy định về công bố thông tin.