Nuốt hạt na liệu có nguy hiểm, liệu có bị mọc cây trong bụng không?

Liệu nuốt hạt na có bị sao không mọi người? Có như các cụ bảo bị mọc cây không? Nhiều tài liệu thì nói hạt Na có độc tố mạnh….