tử vi 2023 năm Quý Mão

Năm Quý Mão 2023 là năm con Mèo (Quá Lâm Chi Thố - Thỏ qua rừng), thuộc ngũ hành Kim. Trong 12 con giáp, mèo là con vật xếp ở vị trí thứ 4, đại diện cho sự thông minh, nhanh trí và tốt bụng.

Tết Quý Mão năm 2023 sẽ bắt đầu từ ngày 22/1/2023 - 9/2/2024 dương lịch.

Mệnh: Kim Bạch Kim (Vàng pha bạc)