Giá cổ phiếu lên xuống phụ thuộc do rất nhiều yếu tố quyết định.

Giá cổ phiếu lên xuống do đâu và phụ thuộc yếu tố nào?

Chủ yếu là do dòng tiền mua và bán. Vậy dòng tiền mua vào bán ra phụ thuộc vào đâu?

Dòng tiền lại phụ thuộc vào báo cáo tài chính, báo cáo lợi nhuận, tin tức tốt hay xấu của công ty mà quyết định dòng tiền. 

Dòng tiền cũng phụ thuộc vào tình hình chung của thị trường, phụ thuộc tình hình kinh tế thế giới.

Nói chung giá cổ phiểu nó liên quan rất nhiều thứ. Để đầu tư sinh lợi nhuận với chứng khoán đòi hỏi bạn rất nhiều kỹ năng, từ tìm hiểu kỹ về mã mà bạn đang định đầu cơ, rồi biết chốt lời cắt lỗ thời điểm nào là hợp lý.