Bài học kinh doanh thứ 2 trong thế giới kinh doanh đó là bạn tập nhìn vào sự thất bại của chính mình.

Bài học kinh doanh thứ 2 có thể kể đến đó là biết nhìn vào thất bại của người khác.

Thất bại không phải là điều mà chúng ta mong đợi. Tuy nhiên, tất cả các tỷ phú đều trải qua thất bại, đôi khi là thảm khốc.

Sự khác biệt giữa những người thành công và những người không thành công là những người thành công biết rút ra kinh nghiệm từ những thất bại của mình. Như Bill Gates đã nói: “Ăn mừng thành công là điều tốt nhưng điều quan trọng hơn là phải chú ý đến những bài học thất bại”.

Gates là một ví dụ điển hình cho bài học này. Khi Traf-O-Data – công ty đầu tiên của Gates ngừng kinh doanh vào cuối những năm 1970, ông chứng kiến ​​giấc mơ của mình bắt đầu tan vỡ.

Tuy nhiên, ông và người đồng sáng lập Traf-O-Data – tỷ phú Paul Allen cho biết thất bại trước đó chính là nền tảng giúp Microsoft thành công.