Mã cổ phiếu sáng đó là Nghành y tế , ngân hàng và Nghành năng lượng sẽ kỳ vọng trong năm 2022

Nhóm cổ phiếu sáng trong năm 2022 chon các bạn đầu tư đó là về ngân hàng, nhóm cổ phiếu năng lượng, nhóm cổ phiếu y tế…

Dự kiến than đốt sẽ đắt đỏ kéo theo nhiều hệ luỵ tăng, trong đó có cổ phiếu nghành điện lực. Nhà máy nhiệt điện phụ thuộc rất nhiều vào ngành than.

Cổ phiếu nghành gas do ảnh hưởng khí LNG nên doanh thu sẽ giảm theo dự kiến là 20%

Trong năm 2021 trở lại đây nhóm cổ phiếu nghành ngân hàng đang lên ngôi.

Tình hình dịch bệnh vẫn kéo dài nên ngành y tê cũng là một nhóm cổ phiếu sáng giá cho các nhà đầu tư.