Đường dây liên tỉnh bất chấp thủ đoạn: Ép nữ sinh chưa tới 16 tuổi bán trinh (Kỳ 4)

Qua phóng sự sau có thể thấy, các đối tượng trong đường dây mua bán trinh liên tỉnh bất chấp thủ đoạn, kể cả ép nữ sinh chưa đủ 16 tuổi bán trinh. Tiền chúng đút túi. Còn hậu quả, các em phải gánh chịu. Chúng tôi trở lại vấn đề này qua câu chuyện buồn mà phóng viên tiếp cận trong quá trình điều tra (Kỳ 4).