Tử vi năm 2022 cho người tuổi dần được kết luận một năm kém may mắn! Chi tiết ngắn gọn được tử vi tổng hợp năm 2022 như sau:

Đối với tuổi Dần mà gặp năm 2022 thì theo dự báo của tử vi 2022 của 12 con giáp năm này là chủ về phạm Thái Tuế, sao này chủ về dễ có sự thay đổi trong công việc làm ăn vì nó là sao chủ về tư tưởng và định hướng của con người đi theo một cái mới.

Ngoài ra sao này cũng chủ về thị phi đưa tới, đồng thời tình cảm gia đình không được như ý muốn, dễ gặp phiền muộn lo âu.


Tử vi tuổi dân năm 2022, một năm kém về mọi mặt
Tuổi Dần lại đứng năm Nhâm Dần 2022, kết luận tử vi một năm kém may mắn