Không cách ly tập trung người về từ vùng dịch đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương: Tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày, luôn thực hiện Thông điệp 5K.

Những người tiêm chưa đủ liều vaccine Covid-19: Cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày, tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo, luôn thực hiện Thông điệp 5K.

Những người chưa tiêm vaccine phòng Covid-19: Thực hiện cách ly 14 ngày, tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo, luôn thực hiện Thông điệp 5K, xét nghiệm SARS-CoV-2 thêm 2 lần nữa vào ngày thứ 7 và ngày thứ 14.