bắc ninh quyết định xét nghiệm 100% cho học sinh thi tuyển đầu cấp trường trọng điểm.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ngô Văn Luyến vừa ký ban hành Văn bản số 2204/UBND-KGVX về việc xét nghiệm phục vụ công tác tuyển sinh lớp 6 trường THCS trọng điểm và thi tuyển lớp 10 THPT năm học 2021-2022 trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

Theo đó, tại văn bản số 2086/UBND-KGVX về việc tuyển sinh lớp 6 các trường THCS trọng điểm, thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Y tế, xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức tiêm vắc xin, xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức kiểm tra, thi tuyển sinh; xét nghiệm cho 100% học sinh tham dự kỳ thi, kiểm tra nêu trên.

Tuy nhiên, trước những diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, đồng thời, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức tiêm vắc xin; xét nghiệm SARS-CoV-2 (hai lần) cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên và 100% học sinh tham gia kiểm tra, thi tuyển sinh trên địa bàn thành phố.

Xét nghiệm cho 100% học sinh thi tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn Bắc Ninh
Ảnh minh họa

Nguồn : Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh