THÀNH PHỐ BẮC NINH THỰC HIỆN MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

THÀNH PHỐ BẮC NINH THỰC HIỆN MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI 


THÀNH PHỐ BẮC NINH THỰC HIỆN MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI
THÀNH PHỐ BẮC NINH THỰC HIỆN MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI


🏢 THÀNH PHỐ BẮC NINH THỰC HIỆN MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI
👥Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân trong thành phố không đi đến các vùng dịch khi không thực sự cần thiết. Người từ vùng dịch trở về địa phương phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bắt buộc và cách ly theo quy định.
🏢 UBND - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các phường tiếp tục chỉ đạo thực hiện:
👉Các cửa hàng ăn sáng, quán cà phê, trà chanh chỉ được phép bán hàng mang về. Thời gian tiếp tục thực hiện từ ngày 11/7/2021 đến khi có thông báo mới.
👉Các nhà hàng được ăn uống tại chỗ nhưng phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch: khoảng cách giữa các bàn cách nhau tối thiểu l,5m; khoảng cách ngồi giữa các khách tối thiếu l,5m; nếu khách ngồi đối diện phải có tấm chắn ngăn giữa người với người; ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 người/phòng, đóng cửa trước 21h00 hàng ngày (nhà hàng rượu, quản rượu, bia, bia hơi chỉ được phép bán hàng mang ve, không được tô chức xem bỏng đá tập trung),... Đồng thời yêu cầu khách hàng phải khai báo y tế, lập danh sách, số điện thoại khách hàng để kịp thời xử lý khi có ca dương tính liên quan. Thời gian tiếp tục thực hiện từ ngày 11/7/2021 đến khỉ có thông báo mới.
👉Các cửa hàng tiện ích, các dịch vụ bán hàng khác phải lập danh sách, số điện thoại khách hàng đến cửa hàng. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, tỉnh, thành phố và ngành Y tế. Thời gian tiếp tục thực hiện tù' ngày 11/7/2021 đến khỉ có thông báo mới.
🚫Nghiêm cấm kinh doanh, buôn bán trên vỉa hè; tiếp tục kiểm soát, giám sát chặt, không để các cơ sở kinh doanh, như: Quán Bar, karaoke, vũ trường, massage...hoạt động trái phép.
❌ Tạm dừng các hoạt động thê thao trong nhà (phòng tập thể hình, Yoga, sân cầu lông, bê bơi, các sân tập thê thao...).
👉 Yêu cầu người dân không tụ tập đông người tại các địa điểm công cộng ngoài bệnh viện, trường học, công sở; không tập thế dục, thế thao theo nhóm, hội ở khu vực vườn hoa, công viên, nơi công cộng.
🏢UBND - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Nam Sơn, Vân Dương chỉ đạo thực hiện bố sung các nội dung sau:
👉 Các cửa hàng ăn sáng, quán cà phê, trà chanh, các nhà hàng ăn uống tại chỗ chỉ được phép bán hàng mang về, đóng cửa trước 21h00 hàng ngày... Thời gian tiếp tục thực hiện từ ngày 11/7/2021 đến khỉ có thông báo mới.
👉Các nội dung khác thực hiện theo Công văn số 140/CV-BCĐ ngày 05/7/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố về việc tập trung thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới