Trong ngày 21/7, toàn tỉnh ghi nhận 06 ca mắc mới Covid-19 tại thành phố Bắc Ninh, nâng tổng số ca mắc trên địa bàn thành phố là 875 ca.

Trong ngày 21/7, toàn tỉnh ghi nhận 06 ca mắc mới Covid-19 tại thành phố Bắc Ninh, nâng tổng số ca mắc trên địa bàn thành phố là 875 ca.

Trong đó, 02 ca cộng đồng trong vùng phong tỏa tại Khu 1 (phường Vệ An); 04 ca là F1 đã cách ly tập trung thuộc Khu Đọ Xá (phường Ninh Xá), Khu Khả Lễ và Khu Hòa Đình (phường Võ Cường).

Tính đến 18h ngày 21/7, toàn tỉnh có 1.707 ca mắc Covid-19; 07 huyện, thị xã tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới.

Số ca mắc covid-19 mới ở bắc ninh ngày 21-07-2021 là 06 ca

Số ca mắc covid-19 mới ở bắc ninh ngày 21-07-2021 là 06 ca


Nguồn : http://bacninh.gov.vn/news/-/details/20182/ghi-nhan-06-ca-mac-moi-covid-19-tai-thanh-pho-bac-ninh