Do tình hình dịch covid19 phòng giáo dục bắc ninh sẽ tổ chức thi các cấp 1, cấp 2, cấp 3 bắt đầu từ ngày 20/07/2021 và kết thúc ngày 27/07/2021.

 

Lịch thi học kỳ 2 của cấp 1, cấp 2, cấp 3 năm 2021 tại bắc ninh


Lịch thi cụ thể tại bắc ninh của cấp 1, cấp 2 , cấp 3 cụ thể như sau : 

Cấp 1 lớp 1 và lớp 2 bắt đầu ngày 21/07/2021 và kết thúc chiều ngày 21-07-2021.

Lớp 5 bắt đầu ngày 20-07-2021 và kết thúc buổi thì buổi chiều cùng ngày.

Lớp 4 thi ngày 26-07-2021 và kết thúc buổi thi chiều ngày 26-07-2021

Lớp 3 thi bắt đầu buổi sáng ngày 27-07-2021 và kết thúc vào buổi chiều cùng ngày.

Lớp 6 và lớp 7 thi sáng chiều ngày 27-07-2021.

Ngày 23-07-2021 gồm lớp 8 và lớp 6 thi sáng chiều.

Ngày 24-07-2021 lớp 7 và lớp 8 thi sáng chiều.

Ngày 22-07-2021 lớp 10 và 11 thi sáng chiều.

Ngày 23-07-2021 lớp 10 và 11 thi sáng chiều và kết thúc kỳ thi.

Chúc các thí sinh thi đạt kết quả cao trong kỳ thi cuối kỳ.