Với độ dài của tóc tới cổ, bạn sẽ duỗi phần đầu cho đến phần thân thì duỗi phồng và cụp vào phía bên trong.


Kiểu tóc nữ đẹp Tóc duỗi phồng