Chỉ thị 16 áp dụng 17 tỉnh thành phía Nam (TP Cần Thơ, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre

Chỉ thị 16 áp dụng 16 tỉnh thành phía Nam sẽ bắt đầu áp dụng giãn cách xã hội từ 00h ngày 19/07/2021 đó là:

 1. TP Cần Thơ
 2. Bình Phước
 3. Tây Ninh
 4. Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Tiền Giang
 6. Long An
 7. Vĩnh Long
 8. Đồng Tháp
 9. Bến Tre
 10. Hậu Giang
 11. An Giang
 12. Bạc Liêu
 13. Sóc Trăng
 14. Trà Vinh
 15. Cà Mau
 16. Kiên Giang 

Thời gian thực hiện giãn cách xã hội là 14 ngày.

Thời điểm bắt đầu áp dụng biện pháp giãn cách xã hội đối với các tỉnh, thành phổ bổ sung nêu trên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, nhưng không muộn hơn 0h00’ ngày 19/7/2021.

Đối với tỉnh, thành phố đang áp dụng biện pháp giãn cách trước ngày có văn bản này, căn cứ diễn biến dịch bệnh và kết quả phòng, chống dịch trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ động, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi quyết định việc tiếp tục thực hiện thời gian giãn cách như đã quyết định hoặc kéo dài thời gian giãn cách như các tỉnh, thành phố bố sung nêu trên.

Thứ hai, các bộ, cơ quan Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và chỉ đạo, phân công của Thủ tướng Chính phủ, chủ động phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các địa phương để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 16, chú ý bảo đảm nguồn vật tư, trang thiết bị, nhân lực y tế, nhất là đội ngũ y, bác sỹ, cán bộ, nhân viên y tế; bảo đảm an ninh, an toàn, an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tỉnh thần cho nhân dân, không để bất cứ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhu yếu phầm thiết yếu; đặc biệt chú ý nâng cao hiệu quả điều trị, ưu tiên tối đa nguồn lực cho các ca bệnh nặng.

Thứ ba,
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm, có hiệu quả Chi thị 16, đồng thời lưu ý:

Một là, kiên quyết không để "chặt ngoài, lỏng trong"; xác định rõ đầu mối và trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân và từng cấp chính quyển, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thông nhất, khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh.

Hai là, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên, yêu cầu về giãn cách, nhất là việc bảo đảm giãn cách giữa cá nhân với cá nhân, gia đình với gia đình, không để xảy ra các trường hợp tụ tập đông người theo quy định.

Ba là, quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội, nhất là bảo đảm cung ứng kịp thời, đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân, đặc biệt là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người mất công ăn việc làm do dịch bệnh.

Bốn là, bảo đảm tốt nhất an ninh, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm sản xuất, lưu thông hàng hóa an toàn trong nội bộ tỉnh, thành phố và với các địa phương khác; chỉ cho phép hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các cơ sở đáp ứng yêu cầu, quy định về phòng, chống dịch; không để thừa, thiếu hàng hóa, ách tắc giao thông.

Năm là, căn cứ kết quả thực hiện Chi thị 16 trên từng địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và điều chỉnh các giải pháp thực hiện cho hiệu quả, phù hợp với tình hình.

Thứ 4, trong điều kiện phòng, chống dịch cấp bách do chủng virus mới Delta diễn biến nhanh, mạnh, khó lường và còn nhiều khó khăn về điều kiện đảm bảo; với tinh thần vì sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết, Thủ tướng Chính phủ kêu gọi nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tự lực, tự cường; chia sẻ, ủng hộ, hướng ứng và nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 16, chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật sự cần thiết và thực hiện nghiêm 5K. Việc thực hiện Chỉ thị 16 không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ, mà còn là quyền lợi của mỗi người dân, vì lợi ích của cộng đồng và vì sự phát triển của đất nước.

Năm là, giao Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tiếp chỉ đạo Thủ trưởng các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện, thay mặt Thủ tướng Chính phủ giải quyết các vấn để cấp bách, phát sinh mới theo thẩm quyền.

Sáu là, các Phó Thủ tướng, Thành viên Chính phủ, lãnh đạo các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo và phân công của Thủ tuướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch.

Ngay sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phóng viên VOV đã có cuộc phỏng vấn đại diện Bộ Công Thương về việc chuẩn bị kịch bản, phương án cung ứng hàng hóa thiết yếu khi áp dụng Chỉ thị 16 trên địa bàn 19 tỉnh, thành phố.

Chỉ thị 16 áp dụng trên địa bàn 16 tỉnh thành phố phía Nam
 Phát biểu của Thứ Trưởng : Đỗ Thắng Hái

Hỏi: Thưa ông, Bộ Công Thương đã chuẩn bị cung ứng hàng hóa thiết yếu như thế nào khi áp dụng Chỉ thị 16 trên địa bàn 19 tỉnh, thành phố?

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải: Theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia và kế hoạch của Bộ Công Thương, chúng tôi đã chuẩn bị các kịch bản cho tình huống áp dụng Chỉ thị 16 trên 19 tỉnh, thành phố. Xin khẳng định với người dân và các cấp là chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu để phục vụ đời sống người dân. Song chúng tôi cũng lưu ý người dân phải chuẩn bị tinh thần là sẽ có những xáo trộn nhất định. Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với TP.HCM và tỉnh, thành phố khác để có phương án vận chuyển hàng hóa đến những nơi áp dụng Chị thị 16 và đưa đến các nơi cần thiết nhất để người dân thuận tiện trong tiếp cận thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống.

Hỏi: Vấn đề người dân quan tâm nhất lúc này là liệu có đủ hàng không? Và mua ở đâu thuận là tiện nhất? Bởi trong thời gian giãn cách, người dân sẽ gặp khó khăn trong việc đi lại. Bộ phối hợp với các địa phương triển khai giải quyết vấn đề này như thế nào, thưa ông?

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải: Như tôi đã nói, việc đầu tiên là phải đưa mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là lương thực, thực phẩm, đến các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16. Tuy nhiên, mỗi địa phương có đặc điểm tình hình khác nhau, đề nghị chính quyền các địa phương phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, nhất là Bộ Công Thương để đưa ra khuyến cáo cụ thể với người dân.

Đơn cử như TP.HCM đang dừng hoạt động khoảng 2/3 chợ truyền thống và đầu mối, do đó 30% nhu cầu còn lại của người dân tập trung vào các siêu thị, trung tâm thương mại, do đó, phải tăng giờ bán hàng ngày lên và phải tính đến việc mở lại một số chợ truyền thống với điều kiện bảo đảm quy định phòng chống dịch để tăng đầu mối cung cấp thực phẩm và hàng hóa thiết yếu cho người dân. Mặt khác, một việc đang được áp dụng thành công, có hiệu quả là tổ chức bán hàng lưu động, không chỉ địa phương mà nhiều cơ quan cũng đã vào cuộc như hệ thống bưu điện, Viettel Post. Thời gian tới, phải có sự phối hợp tốt hơn, nhịp nhàng hơn để phục vụ người dân.

Hỏi: Ông có khuyến cáo gì khi một số người dân có tâm lý mua hàng tích trữ?

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải: Chúng ta đã có kinh nghiệm áp dụng Chỉ thị 16 tại một số nơi như Bắc Giang, Bắc Ninh, TP.HCM. Xin khẳng định, Chính phủ và các bộ ngành luôn đảm bảo đủ hàng phục vụ nhu cầu người dân. Mong người dân bình tĩnh, tin tưởng vào các chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ ngành, địa phương, chúng tôi làm hết sức mình để bảo đảm nhu cầu thiết yếu của người dân. Nếu người dân đổ xô tới những nơi đông người cũng là một nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Người dân không nên nóng ruột, tích trữ mua nhiều hàng hóa mà cần tuân thủ các quy định, hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền, địa phương./.