Cụ thể, tỉnh Bắc Ninh đã quyết định hỗ trợ 04 tỷ đồng cho 03 tỉnh phía Nam phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, hỗ trợ tỉnh Tây Ninh

Cụ thể, tỉnh Bắc Ninh đã quyết định hỗ trợ 04 tỷ đồng cho 03 tỉnh phía Nam phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, hỗ trợ tỉnh Tây Ninh 2 tỷ đồng; tỉnh Tiền Giang và Đồng Nai, mỗi tỉnh 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngành Y tế tỉnh Bắc Ninh tiếp tục cử Đoàn công tác gồm 10 y, bác sỹ, điều dưỡng có năng lực chuyên môn, nhiệt huyết, kinh nghiệm trong công tác chống dịch, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 tại các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh do đồng chí Vũ Quang Vĩnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Bắc Ninh làm trưởng đoàn tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Đồng Tháp.

Bắc Ninh hỗ trợ thêm 04 tỷ đồng cho 03 tỉnh phía Nam chống dịch covid-19
Đoàn y, bác sỹ tỉnh Bắc Ninh lên đường hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Đồng Tháp.

Nguồn : Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh