Hỗ trợ khó khăn cho hơn nửa triệu xe ôm, bảo mẫu, bán vé số… ở TPHCM

Hơn nửa triệu người lao động bao gồm lao động tự do, giáo viên, bảo mẫu, xe ôm, bán vé số, hàng rong, các hộ kinh doanh cá thể, hộ nghèo và cận nghèo... cùng hàng nghìn doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại TPHCM sẽ được xem xét, hỗ trợ.

Bình Luận Của Bạn

vungve.com không chấp nhận bình luận thiếu văn hóa

Mới hơn Cũ hơn