Để tăng lượt subscribe/lượt đăng ký kênh miễn phí thì các bạn nên tăng đều và hiệu quả nhé. Ở trang này chỉ cho phép subscribe khi họ xem video của bạ

Các bạn chỉ cần bớt ra 2-3 tiếng mỗi ngày. Không phải lên nhóm sub chéo kiểu lấy lệ nữa. Việc bạn cần làm là click https://www.getrealsubs.com

Xem chi tiết video để hiểu hết nhé !


Nội dung hỗ trợ gói miễn phí tăng lượt đăng ký/subscribe


 • Nhận 10 người đăng ký hàng ngày
 • Đăng ký 10 kênh của YouTuber khác
 • Kích hoạt thủ công
 • Không thể thay đổi kênh
 • Không bảo hành
 • Không có email báo cáo
 • Nhận email hỗ trợ

Nội dung hỗ trợ gói miễn phí tăng lượt lượt xem:


 • Nhận tối đa 13 giờ xem video hàng ngày
 • Xem video của YouTuber khác
 • Kích hoạt thủ công
 • Không thể thay đổi kênh
 • Không có email báo cáo
 • Nhận email hỗ trợ

Cách tăng lượt đăng ký/subscribe/lượt xem miến phí cho youtube năm 2021