Web Phụ nữ Việt Nam chia sẻ những điều hay, từ cách làm đẹp, cách nấu ăn, cách bạn pha chế đồ uống….

Trong giai đoạn 2021-2025, TP Thuận An (Bình Dương) phấn đấu phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng, bền vững, trong đó đạt các tiêu chí đô thị loại I, an sinh xã hội… trở thành nơi người dân đáng sinh sống và làm việc.