Phát triển bền vững, trở thành nơi đáng sống

Trong giai đoạn 2021-2025, TP Thuận An (Bình Dương) phấn đấu phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng, bền vững, trong đó đạt các tiêu chí đô thị loại I, an sinh xã hội… trở thành nơi người dân đáng sinh sống và làm việc.

Bình Luận Của Bạn

vungve.com không chấp nhận bình luận thiếu văn hóa

Mới hơn Cũ hơn