Người bị tạm giam, tạm giữ bỏ phiếu bầu cử thế nào?


Người bị tạm giam, tạm giữ bỏ phiếu bầu cử thế nào
Những cử tri là người bị tạm giam, tạm giữ sẽ được bỏ phiếu bằng cách sử dụng hòm phiếu phụ, được đưa đến từng buồng giam để người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ.

Bình Luận Của Bạn

vungve.com không chấp nhận bình luận thiếu văn hóa

Mới hơn Cũ hơn