Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo sản lượng dầu thô của Mỹ trong năm 2021 sẽ giảm nhiều hơn so với dự báo trước đó khi giảm khoảng 290.000