Web Phụ nữ Việt Nam chia sẻ những điều hay, từ cách làm đẹp, cách nấu ăn, cách bạn pha chế đồ uống….

Thanh tra tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các đơn vị thuộc sở… thu hồi số tiền sai phạm hơn 3,1 tỷ đồng nộp vào ngân sách.