Cử tri ở Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam, Yên Bái hoàn thành bỏ phiếu

Cùng với các cán bộ, chiến sỹ, 265 cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ tại Trại tam giam Công an tỉnh Hà Nam và Yên Bái đã thực hiện quyền bầu cử trong ngày hội toàn dân.

Bình Luận Của Bạn

vungve.com không chấp nhận bình luận thiếu văn hóa

Mới hơn Cũ hơn