Web Phụ nữ Việt Nam chia sẻ những điều hay, từ cách làm đẹp, cách nấu ăn, cách bạn pha chế đồ uống….

Nơi này vốn là một trường học nên một số công trình xây dựng không phù hợp với chức năng của Trung tâm hành chính cấp thành phố, cần phá bỏ, xây mới; một số tòa nhà đã xuống cấp, cần sửa chữa, nâng cấp.