Thông qua danh sách 160 ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Hà Nội

Hội nghị hiệp thương lần 3 sáng 17/4 thông qua danh sách 160 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Bình Luận Của Bạn

vungve.com không chấp nhận bình luận thiếu văn hóa

Mới hơn Cũ hơn