Web Phụ nữ Việt Nam chia sẻ những điều hay, từ cách làm đẹp, cách nấu ăn, cách bạn pha chế đồ uống….

Sau hội nghị hiệp thương lần 3, Hà Nội đã lập danh sách 36 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khoá XV. Đến sáng nay, 27/4, tại cuộc họp Uỷ ban bầu cử thành phố, danh sách ứng cử viên ĐBQH khoá XV tăng thêm một người.