50% các gia đình ở TPHCM có thân nhân ở nước ngoài

Có gần 2 triệu người Việt Nam ở nước ngoài có liên hệ với TPHCM, như có nguồn gốc, có thân nhân, có hợp tác, làm việc hoặc thường xuyên lưu trú, trong đó đáng chú ý khoảng 50% hộ gia đình ở TPHCM có thân nhân ở nước ngoài.

Bình Luận Của Bạn

vungve.com không chấp nhận bình luận thiếu văn hóa

Mới hơn Cũ hơn