Đà Nẵng sẽ đấu giá 186 khu đất để thu hút đầu tư

Đà Nẵng xây dựng kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất 186 khu đất để kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025. 

Bình Luận Của Bạn

vungve.com không chấp nhận bình luận thiếu văn hóa

Mới hơn Cũ hơn